عاملیت فروش

عاملیت های فروش

عاملیت فروشمدیر عامل / فروشگاهنشانی دفتر یا محل کارشماره تماسشماره موبایل
عاملدانیال یعقوبیآمل کیلومتر ۳ محور آمل به چمستان، بعد از شرکت کاله ،روبروی پمپ بنزین فجر ،صنایع فلزی دانیال۰۱۱۴۴۲۷۹۲۹۲۰۹۱۱۹۵۶۴۱۶۳
فروشگاه ارتوندآقای موسویمشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۵، فروشگاه ارتوند